Việc làm tại Thị xã An Nhơn

TX An Nhơn là đô thị vệ tinh của TP Quy Nhơn, cùng với thành phố tạo động lực phát triển vùng phía Nam của tỉnh. Trong đó, thị xã An Nhơn tập trung đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị luôn song hành với việc tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề, thị xã luôn đẩy mạnh các hoạt động trên lĩnh vực thương mại - dịch vụ, có sự tăng trưởng ấn tượng là do sức tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng, sự hoạt động ổn định của Trung tâm thương mại An Nhơn, chợ Bình Định, chợ Đập Đá và các chợ mới được nâng cấp ở các xã nông thôn mới. Nhiều cửa hàng kinh doanh, nhà hàng, khách sạn được xây dựng và đi vào hoạt động. Với tốc độ phát triển kinh tế thuộc hàng cao nhất của tỉnh, đồng thời là đô thị vệ tinh của Quy Nhơn, thị xã An Nhơn dần trở thành tâm điểm và là động lực thúc đẩy giao lưu kinh tế – văn hóa xã hội khu vực miền Trung – Tây Nguyên nhờ vị trí vô cùng chiến lược.

    Việc làm tại thị xã An Nhơn- Bình Định là một trong những thị xã có nhu tuyển dụng lớn của rất nhiều doanh nghiệp, với hàng nghìn công việc từ các nhà tuyển dụng hàng đầu Bình Định 2019, cũng như nhận được sự quan tâm của các ứng viên tìm việc tại Bình Định 2019.

         Binhdinh77.com là cầu nối giữa các doanh nghiệp tại thị xã An Nhơn- Bình Định với các ứng viên đang tìm kiếm việc làm tại Bình Định. Việc làm thị xã An Nhơn- Bình Định được đăng tải mỗi ngày, cùng với danh sách ứng viên thị xã An Nhơn tại Bình Định 2019

Review Date
Reviewed Item
Việc làm tại Thị xã An Nhơn
Author Rating