Việc làm tại Vân Canh

Huyện Vân Canh luôn tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (DN) một cách bền vững, tăng tốc độ phát triển doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh và khả năng hội nhập kinh tế quốc tế, tạo ra nhiều DN lớn, có tiềm lực mạnh, góp phần phát huy các thế mạnh và nâng cao tăng trưởng kinh tế của huyện. Với sự minh bạch, thông thoáng của chính quyền địa phương, nhiều DN đã xin phép đầu tư trên địa bàn huyện. Kể đến là, cấp phép đầu tư Cơ sở chăn nuôi và sản xuất giống gia cầm công nghệ cao Minh Dư, dự án Khu công nghiệp, Ðô thị và Dịch vụ Becamex Bình Ðịnh tăng tốc triển khai . Dự án Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex Bình Định có tổng diện tích 2.308 ha, được triển khai trên địa bàn xã Canh Vinh, huyện Vân Canh. Dự án gồm 2 giai đoạn đầu tư, trong đó giai đoạn 1 (Khu A) diện tích khoảng 1.425 ha, bao gồm khu công nghiệp, khu dân cư và tái định cư; giai đoạn 2 (Khu B) diện tích khoảng 883 ha, được quy hoạch là Khu Đô thị, Dịch vụ và Thương mại……

          Việc làm tại huyện Vân Canh- Bình Định là một trong những thị xã có nhu tuyển dụng lớn của rất nhiều doanh nghiệp, với hàng nghìn công việc từ các nhà tuyển dụng hàng đầu Bình Định 2019, cũng như nhận được sự quan tâm của các ứng viên tìm việc tại Bình Định 2019.

         Binhdinh77.com là cầu nối giữa các doanh nghiệp tại huyện Vân Canh - Bình Định với các ứng viên đang tìm kiếm việc làm tại Bình Định Việc làm tại huyện Vân Canh- Bình Định được đăng tải mỗi ngày, cùng với danh sách ứng viên huyện Vân Canh tại Bình Định 2019

Review Date
Reviewed Item
Việc làm tại Vân Canh
Author Rating