GENERAL MANAGER Nộp hồ sơ

KIM CUC GROUP

KIM CUC GROUP

Người đại diện: Kim Cuc Group

Địa chỉ: Kim Cuc Plaza, Ghềnh Ráng, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định

Số điện thoại: Đăng nhập để xem số điện thoại

Email: Đăng nhập để xem email

Hạn nộp : 31/12/2019

Lượt xem : 598

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Phân tích kết quả kinh doanh và công việc với ban điều hành để phát triển chiến lược hiệu quả nhằm giải quyết vấn đề cần thiết.

Analyzes business results and works with executive committee to develop an effective strategy to address needs.

• Thực hiện các quyết định quan trọng và giám sát việc thực hiện, loại bỏ trở ngại để đạt được sự thành công và đảm bảo nguồn lực đủ và thích hợp để đạt mục tiêu kinh doanh.

Makes key decisions and oversees execution, removes obstacles to success and ensures adequate resources are available to achieve business results.

• Tận dụng cơ hội tham gia các buổi thảo luận trước và sau các buổi hội nghị để tạo mối quan hệ với khách hàng, hiểu rõ nhu cầu của nhóm khách hàng, đưa ra và quản lý về nhu cầu mong muốn của khách hàng.

Facilitates/attends pre- and post-convention meetings to establish relationship with customer, understand group needs and set and manage expectations.

• Tuyển dụng thành viên nhóm điều hành lãnh đạo có chuyên môn nghiệp vụ vững chắc, sáng tạo và khả năng lãnh đạo kinh doanh để đáp ứng được như nhu cầu quản lý điều hành.

Hires executive committee team members who demonstrate strong functional expertise, creativity and entrepreneurial leadership to meet the business needs of the operation.

• Đặt ra mục tiêu và những mong muốn cho các báo cáo trực tiếp qua quá trình đánh giá hiệu quả và đảm bảo nhân viên chịu trách nhiệm cho việc thực hiện thành công.

Sets goals and expectations for direct reports using the performance review process and holds staff accountable for successful performance.

• Thiết lập một sự hiện diện với nhân viên tại khách sạn và tích cực đề nghị thông tin phản hồi từ các nhân viên của mình.

Establishes a presence with associates on property and actively solicits associate feedback.

• Sử dụng chính sách “mở” và đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên để xác định và giải quyết các vấn đề họ lo ngại trong công việc để xây dựng tinh thần nhân viên cho bền vững và rõ ràng.

Utilizes an 'open door' policy and reviews associate satisfaction results to identify and address associate problems or concerns to build strong and positive staff morale.

• Đảm bảo mọi thành viên được đối xử công bằng như nhau.

Ensures associates are treated fairly and equitably.

• Hỗ trợ kế hoạch kinh doanh và khuyến khích nhóm lãnh đạo phát triển chiến lược quản lý doanh thu hiệu quả và đặt ra mục tiêu tích cực để tăng cường hiệu quả tài chính của khách sạn.

Supports the sales strategy and encourages leadership team to develop effective revenue management strategies and set aggressive goals that will drive the property's financial performance.

• Nhạy cảm với tình hình thị trường và trao đổi về những biến động và cơ hội doanh thu tiềm năng với nhóm lãnh đạo.

Stays perceptive of market conditions and communicates changes and potential revenue opportunities to leadership team.

• Xem xét Bảng báo cáo của Ban quản lý, báo cáo về tình hình thị trường cạnh tranh và sử dụng các nguồn lực bên ngoài để nắm bắt được vị trí của khách sạn trên thị trường.

Reviews the Management report, competitive shopping reports and uses other resources to maintain an awareness of the hotel's market position.

• Xem xét các báo cáo tài chính để so sánh kết quả kinh doanh với kế hoạch.

Reviews financial reports and statements to determine how business unit is performing against budget.

• Làm việc với Ban điều hành để xác định các vấn đề cần được quan tâm và phát triển chiến lược để cải thiện tài chính và tình hình hoạt động của Khách sạn.

Works with executive committee to determine areas of concern and develops strategies to improve the property's financial and operational performance.

• Phấn đấu để duy trì lợi nhuận mà không làm ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng hoặc nhân viên.

Strives to maintain profit margins without compromising guest or associate satisfaction.

• Tìm kiếm cơ hội để tăng lợi nhuận và tạo ra thêm nhiều giá trị bằng thử thách các quy trình hiện tại, khuyến khích cải tiến và thúc đẩy sự thay đổi khi cần thiết.

Identifies opportunities to increase profits and create value by challenging existing processes, encouraging innovation and driving necessary change.

• Đảm bảo ngân sách chi phí vốn để mua tài sản được sử dụng một cách ưu tiên như đã được nêu trong chiến lược kinh của Chủ đầu tư.

Ensures capital expenditure funds are being used to address the priorities outlined in the Management Company and owners’ business strategy.

• Hiểu rõ quan điểm của Chủ đầu tư và những mong muốn về phương pháp hoàn vốn.

Understands the owners' perspective and ROI expectations.

Manages an effective balance between the owner's interests and the management company’s interests and develops solutions that create value for both.

• Đưa ra ý tưởng thuyết phục cho Chủ đầu tư về cơ hội kích thích kinh doanh, nâng cao dịch vụ và tăng lợi nhuận.

Promotes and sells ideas persuasively to owners for stimulating business opportunities, improving service and increasing profitability.

• Trong các cuộc họp với Chủ đầu tư, nêu rõ ý nghĩa và nội dung của kết quả hoạt động tài chính và chứng minh sự am hiểu về dòng tiền và vấn đề ưu tiên của Chủ đầu tư.

Provides meaning or context to the financial results during owner meetings and demonstrates an understanding of cash flow and owner priorities.

• Truyền đạt thông điệp một cách rõ ràng và nhất quán về mục tiêu của khách sạn để đạt được kết quả mong muốn.

Communicates a clear and consistent message regarding hotel goals to produce desired results.

• Có sự hiện diện tại khách sạn ở mức độ cao và giao tiếp với khách hàng thường xuyên để thu nhận thông tin phản hồi của khách hàng về chất lượng của sản phẩm, các cấp loại dịch vụ và sự hài lòng về tổng thể.

Stays highly visible and interfaces with customers on a regular basis to obtain feedback on quality of product, service levels and overall satisfaction.

• Thực hiện một chiến lược an toàn về an ninh, trật tự để đảm bảo được sự an toàn cho khách hàng trong tình trạng khẩn cấp hoặc trong tình hình cần di tản khỏi khách sạn.

Implement and effective security strategy to ensure guest safety in case of emergency and /or evacuation.

• Tham gia công tác kinh doanh và thăm viếng khách hàng với nhóm kinh doanh để mở rộng việc kinh doanh.

Participates in sales calls and site visits with members of the sales team to acquire new business or close on business on a need basis.

• Phát triển chiến lược kinh doanh khách sạn phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.

Develops a hotel strategy that is aligned with the Management Company’s business strategies.

• Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan và dự án đặc biệt theo phân công của Tổng Giám đốc bất cứ lúc nào.

Perform any other related duties and special projects that may be assigned by the Management Company’s CEO from time to time.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.

Perform other tasks as assigned by Company’s CEO.

- Mức lương: Thương lượng

- Ngành nghề: Nhà hàng/Khách sạn

- Vị trí công việc: Quản lý cấp cao

- Loại công việc: Toàn thời gian

- Địa điểm: TP. Quy Nhơn

- Số lượng tuyển: 1

Yêu cầu công việc

• Thể hiện năng lực lãnh đạo – Sử dụng kỹ năng giao tiếp và tạo lập mối quan hệ để lãnh đạo, ảnh hưởng và khuyến khích những người khác, đưa ra quyết định về kinh doanh/ tài chính rõ ràng; biển hiện sự trung thực và liêm chính; lãnh đạo gương mẫu.

Demonstrating Leadership – Utilizing interpersonal and communication skills to lead, influence, and encourage others; advocates sound financial/business decision making; demonstrates honesty/integrity; leads by example.

• Mức độ hoàn thành/vượt mục tiêu: hoàn thành và vượt trội mục tiêu so với dự toán về hiệu quả, ngân sách (doanh thu, kiểm soát chi phí, GOP, vv…), mục tiêu của nhóm, vv…

Achieving/Exceeding Goals – Achieving and exceeding goals including performance goals, budget goals (revenues, cost controls, GOP, etc.), team goals, etc.

• Đáp ứng nhu cầu của những đơn vị có lợi ích chính - hiểu và đáp ứng được yêu cầu của những đơn vị có lợi ích chính (Chủ đầu tư, đối tác doanh nghiệp, khách hành, , vv…).

Meeting the Needs of Key Stakeholders – Understanding and meeting the needs of key stakeholders (owners, corporate, guests, management company, etc.).

• Truyền đạt định hướng mục tiêu ưu tiên của Chủ đầu tư: Truyền đạt mục tiêu chiến lược, trọng tâm và những vấn đền ưu tiên của chủ cho cấp dưới một cách rõ ràng và chính xác.

Communicating an Understanding of Owner Priorities – Communicating the strategic goals, the focus and the owner priorities to subordinates in a clear and precise manner.

• Xây dựng và phát triển nhóm – Khuyến khích và xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau, tôn trọng và hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.

Developing and Building Teams – Encouraging and building mutual trust, respect, and cooperation among team members.

• Duy trì cân bằng giữa lợi nhuận và sự hài lòng về dịch vụ - Ước tỉ lệ chi phí và lợi nhuận, duy trì cân bằng giữa lợi nhuận và sự hài lòng về dịch vụ.

Maintaining Balance Between Profit and Service Satisfaction – Estimating cost and benefit ratio, maintaining balance between profit and service satisfaction.

• Cải thiện dịch vụ - cải thiện dịch vụ bằng cách trao đổi và hỗ trợ cho nhân viên am hiểu về nhu cầu của khách hàng, chỉ dẫn, phản hồi và huấn luyện nhân viên khi cần thiết.

Improving Service – Improving service by communicating and assisting individuals to understand guest needs, providing guidance, feedback, and individual coaching when needed.

• Tối ưu hóa lợi nhuận – Phát triển phương pháp để tăng lợi nhuận, bao gồm ước tính về lợi nhuận và quyền lợi, thăm dò tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới có tiềm năng.

Profit Maximization – Developing means to improve profit, including estimating cost and benefit, exploring new business opportunities, etc.

• Phối hợp công việc với BP Kinh doanh và Tiếp thị – phối hợp chặt chẽ với BP. Kinh doanh và Tiếp thị để phát triển cơ hội kinh doanh, nhằm mục đích tăng lợi nhuận cho tổ chức.

Working with Sales and Marketing – Working closely with Sales and Marketing for business opportunities, aiming to increase profitability of the organization.

• Họp mặt trao đổi thông tin với Chủ đầu tư - Tham dự các cuộc họp để thông tin và trao đổi với Chủ đầu tư, hiểu rõ các mục tiêu ưu tiên và chiến lược trọng tâm.

Meeting and Communicating with Owners – Attending meetings and communicating with the owners, understanding the priorities and strategic focus.

• Dịch vụ vượt mong đợi của khách hàng – Cung cấp dịch vụ vượt hơn sự hài lòng của khách hàng và giữ chân khách hàng.

Exceeding Customer Expectations – Providing services that are above and beyond for customer/guest satisfaction and retention.

• Hành vi ứng xử phù hợp mẫu mực – Đóng vai trò hình mẫu biểu hiện hành vi chuẩn mực.

Modeling Appropriate Behaviors – Serving as a role model to demonstrate appropriate behaviors.

• Thực thi công việc theo chiến lược – Thực hiện công việc theo chiến lược đã xác định.

Executing on a Strategy – Taking a predetermined strategy and driving the execution of that strategy.

• Khai thác cơ hội kinh doanh – Khai thác mọi cơ hội để tăng lợi nhuận, tăng giá trị dịch vụ cho khách hàng, và khuyến khích sự đổi mới; thử thách quy trình/ hệ thống/ sản phẩm để tạo thêm sự cải tiến.

Exploring Business Opportunities – Exploring opportunities that drive profit, create value for clients, and encourage innovation; challenging existing processes/systems/products to make improvements.

• Khả năng giao tiếp thuyết phục đối với Chủ đầu tư, Ý tưởng cho việc nâng cao dịch vụ và lợi nhuận – Cung cấp số liệu, bằng chứng, lập luận khoa học để hỗ trợ những ý tưởng rõ ràng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng lợi nhuận.

Persuasively Communicating with Owners and Management Company, Ideas for Improved Service and Profitability – Providing data, evidence, and logic to support sound ideas for improving services and profitability.

• Triển khai các chính sách và quy trình của Công ty một cách nghiêm khắc để đảm bảo duy trì được chất lượng thương hiệu và dịch vụ của Công ty .

Strictly implement the policies and procedures of the Management Company ensure that the brand and quality services standards of the Management company are met.

• Nghiêm khắc triển khai và tuân theo hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty Chủ đầu tư để bảo vệ tài sản và theo dõi rủi ro.

Strictly enforce the implementation of the internal control systems of the Management Company and owners to safeguard assets and monitor risks.

• Thực hiện việc bảo trì và bảo hành tài sản và thiết bị của khách sạn một cách hiệu quả để tăng cường được tuổi thọ và tính hữu dụng của tài sản và thiết bị trong khách sạn.

Provide effective repairs and maintenance of hotel assets and equipment to maximize the utility and life of the hotel assets and equipment.

Ghi chú: Bảng mô tả công việc được điều chỉnh theo thời gian dựa vào nhu cầu của tình hình kinh doanh. Note: Job descriptions are understood to be revised from time to time according to business needs.

- Giới tính: Không yêu cầu

- Kinh nghiệm: 5 năm

- Độ tuổi: 30 - 45

- Trình độ học vấn:

- Ngoại ngữ: - Không yêu cầu

- Hình thức nộp hồ sơ: Nộp qua email

- Ngày nhận việc: 01/01/2020

- Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2019

Chế độ phúc lợi

Thu nhập: thỏa thuận tùy theo năng lực.

Phụ cấp 1 bữa cơm/ ca làm việc.

Được tham gia nhiều hoạt động: Sinh nhật nhân viên, bình chọn nhân viên xuất sắc Tháng/ Năm.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao.

Được hưởng nhiều “Chính sách phúc lợi” bao gồm: Quà kết hôn, quà sinh nhật, ma chay, hiếu hỉ...

Được thưởng lương Tháng 13, Phép năm, BHXH.

Mức lương: Thương lượng

Chế độ thai sản: tháng

Nghỉ phép/năm: 12 ngày

Lương tháng 13

Thưởng Tết/Lễ

Phụ cấp ăn trưa

Phụ cấp xăng xe

Du lịch/Nghỉ mát

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội

BH thất nghiệp

Review Date
Reviewed Item
GENERAL MANAGER
Author Rating
Lưu việc làm

Việc làm hấp dẫn Xem tất cả

Nhân Viên Nhân SựMAIA Quy Nhơn

2020-01-02 TP. Quy Nhơn