Bạn là người BÌNH ĐỊNH

YÊU BÌNH ĐỊNH nhé

Thứ năm, 06/05/2021 28°C, Bình Định


Lịch cúp điện Bình Định 06/05/2021

Điện Lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện Lực Quy Nhơn 05/05/2021 07:15:00 12:00:00 Tháp Đôi
Điện Lực Quy Nhơn 05/05/2021 07:15:00 12:00:00 TBA Nhà máy Cao Su
Điện Lực Phú Phong 05/05/2021 07:30:00 13:00:00 TBA Thuận Truyền 3
Điện Lực Phú Tài 05/05/2021 07:30:00 10:30:00 Phú Tài 2
Điện Lực Phú Tài 05/05/2021 07:30:00 10:30:00 Quý Hiệp
Điện Lực Phú Tài 05/05/2021 13:30:00 16:30:00 Sông Đà 2
Điện Lực Phù Cát 05/05/2021 06:45:00 11:45:00 Thái Thuận 2
Điện Lực Phù Cát 05/05/2021 12:45:00 17:15:00 Chợ Gành
Điện Lực Quy Nhơn 06/05/2021 08:00:00 15:30:00 TBA Foodinco Quy Nhơn
Phù Mỹ 06/05/2021 08:00:00 10:30:00 VÂN AN 2
Điện Lực Phú Tài 06/05/2021 05:00:00 17:30:00 Nhơn Phú 2
Điện Lực Phú Tài 06/05/2021 05:00:00 17:30:00 Thi công cầu Trần Nhân Tông
Điện Lực Phù Cát 06/05/2021 07:15:00 10:15:00 TBA Đông Hoà Đại
Điện Lực Phù Cát 06/05/2021 07:45:00 16:00:00 TBA Chánh Oai
Điện Lực Phù Cát 06/05/2021 07:45:00 16:00:00 TBA Tân Thắng 1
Điện Lực Phù Cát 06/05/2021 07:45:00 16:00:00 TBA Tân Thắng 2
Điện Lực Phù Cát 06/05/2021 07:45:00 16:00:00 Chánh Oai 2
Điện Lực Phù Cát 06/05/2021 07:45:00 16:00:00 Tân Thắng 3
Điện Lực Phù Cát 06/05/2021 07:45:00 16:00:00 NTCN Cát Hải
Điện Lực Phù Cát 06/05/2021 07:45:00 16:00:00 Nguyễn Văn Thanh
Điện Lực Phù Cát 06/05/2021 07:45:00 16:00:00 Nguyễn Văn Thanh 2
Điện Lực Phù Cát 06/05/2021 07:45:00 16:00:00 DNTN An Kim ( Trạm nuôi tôm số 2)
Điện Lực Phù Cát 06/05/2021 07:45:00 16:00:00 NT Phan Châu Thành
Điện Lực Phù Cát 06/05/2021 07:45:00 16:00:00 Thuỷ sản xanh
Điện Lực Phù Cát 06/05/2021 07:45:00 16:00:00 Nuôi tôm Trần Văn Thơi
Điện Lực Phù Cát 06/05/2021 07:45:00 16:00:00 Thành Ly 1
Điện Lực Phù Cát 06/05/2021 07:45:00 16:00:00 Trạm Ra đa 555-2
Điện Lực Phù Cát 06/05/2021 07:45:00 16:00:00 Ban Mai
Điện Lực Phù Cát 06/05/2021 07:45:00 16:00:00 Thành Ly 2
Điện Lực Phù Cát 06/05/2021 07:45:00 16:00:00 Yến Tùng
Điện Lực Phù Cát 06/05/2021 13:30:00 15:30:00 TBA Vĩnh Hội
Điện Lực Phù Cát 06/05/2021 13:30:00 15:30:00 TBA Tân Thanh
Điện Lực Phù Cát 06/05/2021 13:30:00 15:30:00 TBA UB Xã Cát Hải
Điện Lực Phù Cát 06/05/2021 13:30:00 15:30:00 BTS Cát Hải
Điện Lực Phù Cát 06/05/2021 13:30:00 15:30:00 BTS-BĐH073 Viettel
Điện Lực Phù Cát 06/05/2021 13:30:00 15:30:00 Sinh Thái Cát Hải
Điện Lực Phù Cát 06/05/2021 13:30:00 15:30:00 Nguyễn Trung Trực
Điện Lực Phù Cát 06/05/2021 13:30:00 15:30:00 Hiếu Ngọc
Điện Lực Hoài Ân 06/05/2021 07:40:00 09:15:00 TBA Khoa Trường
Điện Lực Hoài Ân 06/05/2021 09:50:00 11:30:00 TBA Trai chăn nuôi heo Hải Đảo
Điện Lực Hoài Ân 06/05/2021 13:50:00 15:10:00 TBA Trại giam Kim sơn 1
Điện Lực Quy Nhơn 06/05/2021 07:15:00 15:30:00 Trần Hưng Đạo 7
Điện Lực Quy Nhơn 06/05/2021 07:15:00 10:15:00 NM xử lý nước thải Nhơn Bình

Nguồn : dienlucevn.com

YÊU BÌNH ĐỊNH nhé

Lịch cúp điện Bình Định được cập nhật liên tục từ trung tâm điện lực quốc gia.
Lịch cắt điện có thể thay đổi, mọi người hãy liên tục cập nhật để chuẩn bị cho sản xuất và sinh hoạt.