Bạn là người BÌNH ĐỊNH

YÊU BÌNH ĐỊNH nhé

Thứ hai, 11/12/2023 , Bình Định


Lịch cúp điện Bình Định 11/12/2023

Điện Lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực

Điện Lực Quy Nhơn

11/12/2023 Cúp điện từ 06:30 13:00

Khu vực : AD539182 Nhánh rẽ Tôn Hoa Sen- Nhơn Hội


Lý do : Kiểm tra, bảo dưỡng DCL 477-7 XT 477/NHO, DCL 479-7 XT 479/NHO-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

11/12/2023 Cúp điện từ 06:30 13:00

Khu vực : AD539191 TBA nâng áp Thiên Phúc


Lý do : Kiểm tra, bảo dưỡng DCL 477-7 XT 477/NHO, DCL 479-7 XT 479/NHO-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

11/12/2023 Cúp điện từ 06:30 13:00

Khu vực : AD539192 TBA Nâng áp Long Vạn Phát


Lý do : Kiểm tra, bảo dưỡng DCL 477-7 XT 477/NHO, DCL 479-7 XT 479/NHO-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

11/12/2023 Cúp điện từ 06:30 13:00

Khu vực : AH531012 TBA Khí Hóa Lỏng Miền Nam


Lý do : Kiểm tra, bảo dưỡng DCL 477-7 XT 477/NHO, DCL 479-7 XT 479/NHO-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

11/12/2023 Cúp điện từ 06:30 13:00

Khu vực : AH534022 TBA Chiếu sáng Vịnh Mai Hương


Lý do : Kiểm tra, bảo dưỡng DCL 477-7 XT 477/NHO, DCL 479-7 XT 479/NHO-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

11/12/2023 Cúp điện từ 06:30 13:00

Khu vực : AH534067 TBA Hoàng Long Phát


Lý do : Kiểm tra, bảo dưỡng DCL 477-7 XT 477/NHO, DCL 479-7 XT 479/NHO-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

11/12/2023 Cúp điện từ 06:30 13:00

Khu vực : AH539272 TBA Chiếu sáng Nhơn Hội 1


Lý do : Kiểm tra, bảo dưỡng DCL 477-7 XT 477/NHO, DCL 479-7 XT 479/NHO-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

11/12/2023 Cúp điện từ 06:30 13:00

Khu vực : AH539859 TBA Kỷ thuật Dược Bình Định


Lý do : Kiểm tra, bảo dưỡng DCL 477-7 XT 477/NHO, DCL 479-7 XT 479/NHO-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

11/12/2023 Cúp điện từ 06:30 13:00

Khu vực : AH539882 TBA Bê tông Hưng Thịnh


Lý do : Kiểm tra, bảo dưỡng DCL 477-7 XT 477/NHO, DCL 479-7 XT 479/NHO-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

11/12/2023 Cúp điện từ 06:30 13:00

Khu vực : AH539911 TBA Thi công Vạn Phát


Lý do : Kiểm tra, bảo dưỡng DCL 477-7 XT 477/NHO, DCL 479-7 XT 479/NHO-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

11/12/2023 Cúp điện từ 07:00 11:45

Khu vực : AC530451 Hàm Tử


Lý do : Tháo 03 lèo đầu trên FCO TBA Hàm tử-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

11/12/2023 Cúp điện từ 13:15 17:30

Khu vực : AC530213 DC Bông Hồng


Lý do : Tháo 03 lèo đầu trên FCO TBA Dân Cư Bông Hồng-Kế hoạch-

Nguồn : ithongtin.com

YÊU BÌNH ĐỊNH nhé

Lịch cúp điện Bình Định được cập nhật liên tục từ trung tâm điện lực quốc gia.
Lịch cắt điện có thể thay đổi, mọi người hãy liên tục cập nhật để chuẩn bị cho sản xuất và sinh hoạt.