Bạn là người BÌNH ĐỊNH

page YÊU BÌNH ĐỊNH nhé

Thứ hai, 24/11/2020 26°C, Bình Định

Lịch cúp điện Bình Định 23/11/2020

Điện Lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện Lực Bồng Sơn 23/11/2020 09:15:00 10:45:00 TBA Ngọc An 1 (XBT)
Điện Lực Quy Nhơn 24/11/2020 07:45:00 11:45:00 Nam Nhơn Phước
Điện Lực Quy Nhơn 24/11/2020 13:45:00 16:15:00 TBA VP - VSSH
An Nhơn 24/11/2020 07:00:00 09:10:00 Cẩm Tiên 1.
An Nhơn 24/11/2020 07:30:00 12:00:00 TBA Thắng Công
An Nhơn 24/11/2020 07:30:00 12:00:00 TBA Thắng Công 2
An Nhơn 24/11/2020 07:30:00 12:00:00 TBA Phụ Ngọc
An Nhơn 24/11/2020 07:30:00 12:00:00 TBA Mỹ Thạnh
An Nhơn 24/11/2020 07:30:00 12:00:00 TBA Hòa Mỹ
An Nhơn 24/11/2020 07:30:00 12:00:00 TBA Nhơn Nghĩa Đông
An Nhơn 24/11/2020 07:30:00 12:00:00 TBA Nhơn Nghĩa Tây
An Nhơn 24/11/2020 07:30:00 12:00:00 TBA An Thái
An Nhơn 24/11/2020 07:30:00 12:00:00 Phụ Ngọc 2
An Nhơn 24/11/2020 07:30:00 12:00:00 An Thái 2
An Nhơn 24/11/2020 07:30:00 12:00:00 An Thái 3
An Nhơn 24/11/2020 07:30:00 12:00:00 An Thái 5
An Nhơn 24/11/2020 07:30:00 12:00:00 An Thái 4
An Nhơn 24/11/2020 07:30:00 12:00:00 Nhơn Nghĩa Tây 2
An Nhơn 24/11/2020 07:30:00 12:00:00 Thái Thuận
An Nhơn 24/11/2020 07:30:00 12:00:00 Hòa Mỹ 2
An Nhơn 24/11/2020 07:30:00 12:00:00 Thắng Công 3
An Nhơn 24/11/2020 09:20:00 11:30:00 Phương Danh 3.
An Nhơn 24/11/2020 13:30:00 16:00:00 Rèn 2.
Điện Lực Bồng Sơn 24/11/2020 07:00:00 17:00:00 TBA Cty THHH DV & TM Tân Tiến Phát
Điện Lực Bồng Sơn 24/11/2020 08:00:00 09:00:00 TBA Nhuận An 1
Điện Lực Bồng Sơn 24/11/2020 10:00:00 11:00:00 TBA Thạnh Xuân
Phù Mỹ 24/11/2020 07:00:00 17:00:00 ĐÈO NHÔNG XBT
Phù Mỹ 24/11/2020 07:00:00 17:00:00 Khu di tích lịch sử Đèo Nhông - Dương Liễu
Phù Mỹ 24/11/2020 07:30:00 09:30:00 KHU TĐC MỸ AN XBT
Phù Mỹ 24/11/2020 13:30:00 14:50:00 THÔN 9
Điện Lực Phú Tài 24/11/2020 05:00:00 07:00:00 Cargill
Điện Lực Phú Tài 24/11/2020 05:00:00 07:00:00 NPK
Điện Lực Phú Tài 24/11/2020 05:00:00 07:00:00 Hoàng Ánh 2 - 1
Điện Lực Phú Tài 24/11/2020 05:00:00 07:00:00 Khải Vi 1- 1
Điện Lực Phú Tài 24/11/2020 05:00:00 07:00:00 Khải Vi 1 - 2
Điện Lực Phú Tài 24/11/2020 05:00:00 07:00:00 Khải Vi 2 - 2
Điện Lực Phú Tài 24/11/2020 05:00:00 07:00:00 Duyên Hải 2 - 1
Điện Lực Phú Tài 24/11/2020 05:00:00 07:00:00 Duyên Hải 2 - 2
Điện Lực Phú Tài 24/11/2020 05:00:00 07:00:00 Mai Long
Điện Lực Phú Tài 24/11/2020 05:00:00 07:00:00 Vi Mec
Điện Lực Phú Tài 24/11/2020 05:00:00 07:00:00 Nam Gia
Điện Lực Phú Tài 24/11/2020 05:00:00 07:00:00 Thinh Gia
Điện Lực Phú Tài 24/11/2020 05:00:00 07:00:00 Thịnh Gia 1
Điện Lực Phú Tài 24/11/2020 05:00:00 07:00:00 Hoàng Minh
Điện Lực Phú Tài 24/11/2020 05:00:00 07:00:00 Qui Long 1
Điện Lực Phú Tài 24/11/2020 05:00:00 07:00:00 Thành An
Điện Lực Phú Tài 24/11/2020 05:00:00 07:00:00 Nước Khoáng Quy Nhơn
Điện Lực Phú Tài 24/11/2020 05:00:00 07:00:00 Vũ Anh
Điện Lực Phú Tài 24/11/2020 05:00:00 07:00:00 Quốc Khánh
Điện Lực Phú Tài 24/11/2020 05:00:00 07:00:00 Vũ Anh 2
Điện Lực Phú Tài 24/11/2020 05:00:00 07:00:00 M.T.M
Điện Lực Phú Tài 24/11/2020 05:00:00 07:00:00 NPK2
Điện Lực Phú Tài 24/11/2020 05:00:00 07:00:00 Công nghiệp Hàng Hải 2
Điện Lực Phú Tài 24/11/2020 05:00:00 07:00:00 Việt Mỹ
Điện Lực Phú Tài 24/11/2020 05:00:00 07:00:00 T380-9
Điện Lực Phú Tài 24/11/2020 05:00:00 07:00:00 Nước khoáng Quy Nhơn 2
Điện Lực Phú Tài 24/11/2020 05:00:00 07:00:00 Nước Khoáng Quy Nhơn 3
Điện Lực Phú Tài 24/11/2020 07:30:00 10:30:00 Tân Trường Sơn
Điện Lực Phú Tài 24/11/2020 07:30:00 10:30:00 Phương Nguyên
Điện Lực Phù Cát 24/11/2020 07:45:00 10:15:00 TBA Mỹ Hóa
Điện Lực Quy Nhơn 25/11/2020 07:45:00 12:45:00 Điện Biên Phủ 1
Điện Lực Quy Nhơn 25/11/2020 07:45:00 12:45:00 Điện Biên Phủ 2
Điện Lực Quy Nhơn 25/11/2020 07:45:00 12:45:00 Điện biên phủ 3
Điện Lực Quy Nhơn 25/11/2020 07:45:00 12:45:00 Điện biên phủ 4
Điện Lực Quy Nhơn 25/11/2020 07:45:00 12:45:00 TBA TT PC Sốt rét & các bệnh nội tiết
Điện Lực Quy Nhơn 25/11/2020 07:45:00 12:45:00 TBA Trung Tâm Y Tế Dự Phòng
Điện Lực Quy Nhơn 25/11/2020 07:45:00 12:45:00 TBA Nước Đá Vấn Trinh
Điện Lực Quy Nhơn 25/11/2020 07:45:00 12:45:00 TBA Chả Cá Thanh Vân
Điện Lực Quy Nhơn 25/11/2020 07:45:00 12:45:00 TBA Chi cục Thuế Bình Định
Điện Lực Quy Nhơn 25/11/2020 07:45:00 12:45:00 TBA Nước đá An Lộc Phát
Điện Lực Quy Nhơn 25/11/2020 07:45:00 12:45:00 TBA Thi công ECOLIFE
Điện Lực Quy Nhơn 25/11/2020 07:15:00 09:45:00 Nhơn Bình 1
Điện Lực Quy Nhơn 25/11/2020 07:15:00 11:45:00 Nguyễn Văn Trỗi
Điện Lực Quy Nhơn 25/11/2020 13:45:00 16:15:00 Ngô Văn Sở
An Nhơn 25/11/2020 07:00:00 17:00:00 Thọ Lâm Thượng XBT
An Nhơn 25/11/2020 07:00:00 17:00:00 Bò Sữa Nhơn Tân 1
An Nhơn 25/11/2020 07:00:00 17:00:00 Bò Sữa Nhơn Tân 2
An Nhơn 25/11/2020 07:00:00 17:00:00 ĐMT Gia Hội
An Nhơn 25/11/2020 07:00:00 17:00:00 Bò Sữa Bình Định 1
An Nhơn 25/11/2020 07:00:00 17:00:00 Công Ty TNHH DV-TM-SX Thịnh Phú
An Nhơn 25/11/2020 07:00:00 17:00:00 Bò Sữa Bình Định 2
An Nhơn 25/11/2020 07:00:00 17:00:00 TBA Austfeed Nhơn Tân
An Nhơn 25/11/2020 07:00:00 17:00:00 Bò Sữa Bình Định 3
An Nhơn 25/11/2020 07:00:00 17:00:00 Minh Dư 1
An Nhơn 25/11/2020 07:00:00 17:00:00 Minh Dư 2
An Nhơn 25/11/2020 07:30:00 12:00:00 Dệt 2.
An Nhơn 25/11/2020 07:30:00 14:30:00 Thọ Tân Bắc 1 XBT
An Nhơn 25/11/2020 07:30:00 14:30:00 Thọ Tân Bắc 2 XBT
An Nhơn 25/11/2020 07:30:00 14:30:00 Thọ Lâm Nam XBT
An Nhơn 25/11/2020 07:30:00 14:30:00 Thọ Tân Nam XBT
An Nhơn 25/11/2020 07:30:00 14:30:00 Cây Số 2 XBT
An Nhơn 25/11/2020 07:30:00 14:30:00 Nam Tượng 4 XBT
An Nhơn 25/11/2020 07:30:00 14:30:00 Nam Á
An Nhơn 25/11/2020 07:30:00 14:30:00 Đá ốp lát
An Nhơn 25/11/2020 07:30:00 14:30:00 Mỏ đá Hoàn Cầu
An Nhơn 25/11/2020 07:30:00 14:30:00 Công Ty Cổ Phần Bình Định Xanh
An Nhơn 25/11/2020 07:30:00 14:30:00 Hồ núi 1
An Nhơn 25/11/2020 09:20:00 11:30:00 Ngãi Chánh 3.
An Nhơn 25/11/2020 13:30:00 16:00:00 Trần Phú 2.
Điện Lực Bồng Sơn 25/11/2020 14:15:00 15:45:00 TBA Ngọc An 1 (XBT)
Phù Mỹ 25/11/2020 07:00:00 16:30:00 Truyền tải điện Bình Định
Phù Mỹ 25/11/2020 07:15:00 09:30:00 TRẠM LỘC THÁI 2
Phù Mỹ 25/11/2020 13:30:00 14:50:00 MỸ PHONG
Điện Lực Phù Cát 25/11/2020 07:45:00 09:15:00 TBA Xuân An
Điện Lực Phù Cát 25/11/2020 07:45:00 11:15:00 Khu dân cư Cát Hanh
Điện Lực Phù Cát 25/11/2020 07:45:00 11:15:00 Bình Phú
Điện Lực Phù Cát 25/11/2020 07:45:00 11:15:00 DN Phú Hòa
Điện Lực Phù Cát 25/11/2020 07:45:00 11:15:00 Khai thác đá Núi Trãi
Phù Mỹ 26/11/2020 07:00:00 16:30:00 VĂN TRƯỜNG
Phù Mỹ 26/11/2020 07:00:00 16:30:00 PHÚ ĐỨC
Phù Mỹ 26/11/2020 07:00:00 16:30:00 GIA HỘI
Phù Mỹ 26/11/2020 07:00:00 16:30:00 PHÚ ĐỨC 2
Phù Mỹ 26/11/2020 07:00:00 16:30:00 GIA HỘI 2
Phù Mỹ 26/11/2020 07:00:00 16:30:00 TBA xử lý chất thải rắn Phù Mỹ
Phù Mỹ 26/11/2020 07:15:00 09:15:00 HÒA NGHĨA
Điện Lực Phú Tài 26/11/2020 06:30:00 17:00:00 Đức Trung
Điện Lực Quy Nhơn 26/11/2020 13:45:00 16:15:00 TBA TTTM Chợ Lớn 1
An Nhơn 26/11/2020 07:00:00 10:00:00 Ngọc Thạnh XBT
An Nhơn 26/11/2020 07:00:00 10:00:00 Ngọc Thạnh 2 XBT
An Nhơn 26/11/2020 07:00:00 09:10:00 Trần Phú 4
An Nhơn 26/11/2020 07:00:00 10:00:00 Nhơn Thọ 6
An Nhơn 26/11/2020 07:00:00 10:00:00 Gò Sơn 3 XBT
An Nhơn 26/11/2020 07:00:00 10:00:00 Đá Việt
An Nhơn 26/11/2020 07:00:00 10:00:00 Tuy Nen Nhơn Tân
An Nhơn 26/11/2020 07:00:00 10:00:00 Tuy Nen Nhơn Tân 2
An Nhơn 26/11/2020 07:00:00 10:00:00 Việt Phúc
An Nhơn 26/11/2020 07:30:00 12:00:00 NM Thức ăn gia súc Bình Định
An Nhơn 26/11/2020 09:20:00 11:30:00 Ngô Gia Tự 2.
An Nhơn 26/11/2020 13:30:00 15:10:00 Ngô Gia Tự 4.
An Nhơn 26/11/2020 15:15:00 17:00:00 Ngô Gia Tự 6.
Điện Lực Bồng Sơn 26/11/2020 08:00:00 09:00:00 TBA Kim Giao Nam
Điện Lực Bồng Sơn 26/11/2020 10:00:00 11:00:00 TBA Kim Giao Bắc
Phù Mỹ 26/11/2020 07:00:00 16:30:00 PHÚ NHIÊU
Điện Lực Quy Nhơn 27/11/2020 07:15:00 09:15:00 Hà Thanh 3
Điện Lực Quy Nhơn 27/11/2020 09:30:00 11:30:00 Hưng Thạnh 6
An Nhơn 27/11/2020 07:00:00 16:00:00 Nhơn Thọ 1 XBT
An Nhơn 27/11/2020 07:00:00 16:00:00 Thọ Sơn XBT
An Nhơn 27/11/2020 07:00:00 16:00:00 Gò Ké XBT
An Nhơn 27/11/2020 07:00:00 16:00:00 Nhơn Thọ 2 XBT
An Nhơn 27/11/2020 07:00:00 16:00:00 Vườn Mít XBT
An Nhơn 27/11/2020 07:00:00 16:00:00 Nhơn Thọ 3
An Nhơn 27/11/2020 07:00:00 16:00:00 Trường Cửu 2
An Nhơn 27/11/2020 07:00:00 16:00:00 Hồ Cá XBT
An Nhơn 27/11/2020 07:00:00 16:00:00 Cù Lâm XBT
An Nhơn 27/11/2020 07:00:00 16:00:00 Vòng Thành XBT
An Nhơn 27/11/2020 07:00:00 16:00:00 Tân Lập XBT
An Nhơn 27/11/2020 07:00:00 16:00:00 Trường Cửu XBT
An Nhơn 27/11/2020 07:00:00 16:00:00 An Thành Nam XBT
An Nhơn 27/11/2020 07:00:00 16:00:00 Nam Tượng 2
An Nhơn 27/11/2020 07:00:00 16:00:00 Tân Lập 2
An Nhơn 27/11/2020 07:00:00 16:00:00 Nhơn Lộc 2
An Nhơn 27/11/2020 07:00:00 16:00:00 Nhơn Lộc 3 XBT
An Nhơn 27/11/2020 07:00:00 16:00:00 TBA Tân Lập 3
An Nhơn 27/11/2020 07:00:00 16:00:00 TBA Nam Tượng 1
An Nhơn 27/11/2020 07:00:00 16:00:00 Thọ Sơn 3
An Nhơn 27/11/2020 07:00:00 16:00:00 Vườn Mít 2
An Nhơn 27/11/2020 07:00:00 16:00:00 Trường An Nhơn 3
An Nhơn 27/11/2020 07:00:00 16:00:00 Bưu cục Lộc Thọ
An Nhơn 27/11/2020 07:30:00 12:00:00 An Thuận XBT
An Nhơn 27/11/2020 13:30:00 16:30:00 Xi Ta
Phù Mỹ 27/11/2020 07:00:00 16:30:00 GIA VẤN
Phù Mỹ 27/11/2020 07:00:00 16:30:00 HTX Đá hoa cương Bảo Thắng
Phù Mỹ 27/11/2020 07:00:00 16:30:00 Công Ty TNHH Hoàn Cầu - Granite
Điện Lực Quy Nhơn 28/11/2020 13:45:00 16:15:00 Ngân Hàng ACB
Điện Lực Phú Phong 28/11/2020 07:45:00 11:15:00 TBA Quang Trung 2
Điện Lực Phú Phong 28/11/2020 07:45:00 11:15:00 TBA Quang Trung 1
Phù Mỹ 28/11/2020 07:00:00 16:30:00 PHÚ NINH
Phù Mỹ 28/11/2020 07:00:00 16:30:00 PHÚ XUÂN
Phù Mỹ 28/11/2020 07:00:00 16:30:00 MỸ PHÚ
Phù Mỹ 28/11/2020 07:00:00 16:30:00 MỸ PHÚ 2
Phù Mỹ 28/11/2020 07:00:00 16:30:00 PHÚ XUÂN 2
Phù Mỹ 28/11/2020 07:00:00 16:30:00 CHÁNH KHOAN 2
Phù Mỹ 28/11/2020 07:00:00 16:30:00 Thôn 4.2
Phù Mỹ 28/11/2020 07:00:00 16:30:00 TRẠM VỰC ĐỜI (lộ DD)
Phù Mỹ 28/11/2020 07:00:00 16:30:00 PHÚ NINH 2
Phù Mỹ 28/11/2020 07:00:00 16:30:00 Công ty CP NL tái tạo Việt Nam
Điện Lực Phú Phong 29/11/2020 07:00:00 17:30:00 TBA Cụm CN Phú An 1
Điện Lực Phú Phong 29/11/2020 07:00:00 17:30:00 TBA Cụm CN Phú An 2
Điện Lực Phú Phong 29/11/2020 07:00:00 17:30:00 TBA Đồng Sim
Điện Lực Phú Phong 29/11/2020 07:00:00 17:30:00 TBA Làng Cam
Điện Lực Phú Phong 29/11/2020 07:00:00 17:30:00 TBA Khu Kinh tế mới AB
Điện Lực Phú Phong 29/11/2020 07:00:00 17:30:00 TBA Thạch Bảo Sơn
Điện Lực Phú Phong 29/11/2020 07:00:00 17:30:00 TBA Phú An 3
Điện Lực Phú Phong 29/11/2020 07:00:00 17:30:00 TBA Thế Sang 2
Điện Lực Phú Phong 29/11/2020 07:00:00 17:30:00 TBA Vật Liệu XD Thái Long
Điện Lực Phú Phong 29/11/2020 07:00:00 17:30:00 TBA Gạch ngói Dũng Nhật
Điện Lực Phú Phong 29/11/2020 07:00:00 17:30:00 TBA Phát Lộc
Điện Lực Phú Phong 29/11/2020 07:00:00 17:30:00 TBA Gạch Hoffman Hiếu Ngọc
Điện Lực Phú Phong 29/11/2020 07:00:00 17:30:00 TBA Gạch Ngói Phú Phong (HTX)
Điện Lực Phú Phong 29/11/2020 07:00:00 17:30:00 TBA TCN Bò Sữa Hiếu Ngọc
Điện Lực Phú Phong 29/11/2020 07:00:00 17:30:00 TBA Gạch Phương Nam
Điện Lực Phú Phong 29/11/2020 07:00:00 17:30:00 TBA BALE Tây Sơn
Điện Lực Phú Phong 29/11/2020 07:00:00 17:30:00 TBA Bê Tông Hiếu Ngọc 2
Điện Lực Phú Phong 29/11/2020 07:00:00 17:30:00 TBA Kim Đạt
Điện Lực Phú Phong 29/11/2020 07:00:00 17:30:00 TBA Bê Tông Hiếu Ngọc
Điện Lực Phú Phong 29/11/2020 07:00:00 17:30:00 TBA Tuấn Thịnh
Điện Lực Phú Phong 29/11/2020 07:00:00 17:30:00 TBA Nông Sản MB
Điện Lực Phú Phong 29/11/2020 07:00:00 17:30:00 TBA Thế Sang
Điện Lực Phù Cát 29/11/2020 11:00:00 12:30:00 Sinh Thái Cát Hải
Điện Lực Phù Cát 29/11/2020 11:00:00 12:30:00 Nguyễn Trung Trực
Điện Lực Phù Cát 29/11/2020 11:00:00 12:30:00 Hiếu Ngọc

Nguồn : dienlucevn.com

Lịch cúp điện Bình Định được cập nhật liên tục từ trung tâm điện lực quốc gia.
Lịch cắt điện có thể thay đổi, mọi người hãy liên tục cập nhật để chuẩn bị cho sản xuất và sinh hoạt.