Bạn là người BÌNH ĐỊNH

YÊU BÌNH ĐỊNH nhé

Thứ tư, 19/01/2022 26°C, Bình Định


Lịch cúp điện Bình Định 19/01/2022

Điện Lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện Lực Phù Cát 06/06/2021 07:10:00 11:15:00 Hồ Hội Sơn
Điện Lực Quy Nhơn 06/06/2021 05:00:00 09:00:00 Nhơn Châu
Điện Lực Quy Nhơn 06/06/2021 05:00:00 09:00:00 D30
Điện Lực Phù Cát 06/06/2021 07:10:00 17:15:00 TBA Thạch Bàn Tây
Điện Lực Phù Cát 06/06/2021 07:10:00 11:15:00 TBA Hội Sơn
Điện Lực Phù Cát 06/06/2021 07:10:00 11:15:00 TBA Sơn Lặc
Điện Lực Phù Cát 06/06/2021 07:10:00 11:15:00 TBA Cát Sơn 1
Điện Lực Phù Cát 06/06/2021 07:10:00 17:15:00 Đại Đội Công Binh
Điện Lực Hoài Ân 06/06/2021 07:10:00 12:50:00 TBA Năng An
Điện Lực Hoài Ân 06/06/2021 08:40:00 10:50:00 TBA Thạch Long 2.
Điện Lực Hoài Ân 06/06/2021 09:10:00 11:20:00 Kim Sơn 3
Điện Lực Bồng Sơn 07/06/2021 07:00:00 12:30:00 TBA Cầu Giấy 2
Điện Lực Bồng Sơn 07/06/2021 07:00:00 12:30:00 TBA Diễn Khánh
Điện Lực Bồng Sơn 07/06/2021 07:00:00 12:30:00 TBA BTS TT Mạng lưới Mobifon MT (25 KVA đèo phú cũ)
Điện Lực Bồng Sơn 07/06/2021 07:00:00 12:30:00 TBA SITE đèo phú cũ( Vietnammobile)
Phù Mỹ 07/06/2021 08:00:00 16:00:00 TRÀ Ổ
Phù Mỹ 07/06/2021 09:15:00 15:00:00 VẠN THIẾT
Điện Lực Phú Tài 07/06/2021 06:00:00 15:00:00 ĐMT Ngân Hà
Điện Lực Phú Tài 07/06/2021 06:00:00 15:00:00 Khang Thịnh
Điện Lực Phú Tài 07/06/2021 06:00:00 15:00:00 Tâm Phú
Điện Lực Phù Cát 07/06/2021 07:15:00 13:00:00 Phong An
Điện Lực Phù Cát 07/06/2021 07:15:00 13:30:00 Phong An
Điện Lực Phù Cát 07/06/2021 07:15:00 13:00:00 Bắc Phong An
Điện Lực Phù Cát 07/06/2021 07:15:00 13:30:00 Bắc Phong An
Điện Lực Phù Cát 07/06/2021 07:15:00 13:00:00 Bắc Phong An 2

Nguồn : dienlucevn.com

YÊU BÌNH ĐỊNH nhé

Lịch cúp điện Bình Định được cập nhật liên tục từ trung tâm điện lực quốc gia.
Lịch cắt điện có thể thay đổi, mọi người hãy liên tục cập nhật để chuẩn bị cho sản xuất và sinh hoạt.