Bạn là người BÌNH ĐỊNH

YÊU BÌNH ĐỊNH nhé

Thứ năm, 07/07/2022 29°C, Bình Định


Lịch cúp điện Bình Định 07/07/2022

Điện Lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện Lực Quy Nhơn 07/07/2022 05:15:00 14:30:00 AC530458 Trần Bình Trọng
Điện Lực Quy Nhơn 07/07/2022 07:15:00 16:45:00 AC530333 Võ Lai
Điện Lực Quy Nhơn 07/07/2022 07:15:00 10:45:00 AC530339 Thanh niên 1
An Nhơn 08/07/2022 05:30:00 10:15:00 BC530367 TBA Thắng Công
An Nhơn 08/07/2022 05:30:00 10:15:00 BC530368 TBA Thắng Công 2
An Nhơn 08/07/2022 05:30:00 10:15:00 BC530369 TBA Phụ Ngọc
An Nhơn 08/07/2022 05:30:00 10:15:00 BC530370 TBA Mỹ Thạnh
An Nhơn 08/07/2022 05:30:00 10:15:00 BC530371 TBA Hòa Mỹ
An Nhơn 08/07/2022 05:30:00 10:15:00 BC530372 TBA Nhơn Nghĩa Đông
An Nhơn 08/07/2022 05:30:00 10:15:00 BC530373 TBA Nhơn Nghĩa Tây
An Nhơn 08/07/2022 05:30:00 10:15:00 BC530374 TBA An Thái
An Nhơn 08/07/2022 05:30:00 10:15:00 BC530446 Phụ Ngọc 2
An Nhơn 08/07/2022 05:30:00 10:15:00 BC530450 TBA Nhơn Nghĩa Tây 3
An Nhơn 08/07/2022 05:30:00 10:15:00 BC530582 An Thái 2
An Nhơn 08/07/2022 05:30:00 10:15:00 BC530583 An Thái 3
An Nhơn 08/07/2022 05:30:00 10:15:00 BC530584 An Thái 5
An Nhơn 08/07/2022 05:30:00 10:15:00 BC530588 An Thái 4
An Nhơn 08/07/2022 05:30:00 10:15:00 BC530590 Nhơn Nghĩa Tây 2
An Nhơn 08/07/2022 05:30:00 10:15:00 BC530591 Thái Thuận
An Nhơn 08/07/2022 05:30:00 10:15:00 BC530592 Hòa Mỹ 2
An Nhơn 08/07/2022 05:30:00 10:15:00 BC530593 Thắng Công 3
Phù Mỹ 08/07/2022 07:15:00 08:30:00 EC538078 ĐẠI LƯƠNG 2
Phù Mỹ 08/07/2022 14:15:00 15:30:00 EC538222 HÒA TÂN 3
Phù Mỹ 09/07/2022 06:00:00 11:30:00 EC530319 TBA TÂN THÀNH XBT
Phù Mỹ 09/07/2022 06:00:00 11:30:00 EC530320 TBA TÂN PHỤNG 1 XBT
Phù Mỹ 09/07/2022 06:00:00 11:30:00 EC530321 TBA TÂN PHỤNG 2 XBT
Phù Mỹ 09/07/2022 06:00:00 11:30:00 EC530327 KHU TĐC XÃ MỸ THỌ
Điện Lực Hoài Ân 09/07/2022 11:00:00 12:30:00 IH539188 TBA Thủy điện Nước Lương TD3
Phù Mỹ 09/07/2022 06:00:00 11:30:00 EC538074 CẦU ĐU
Phù Mỹ 09/07/2022 06:00:00 11:30:00 EC538182 TÂN PHỤNG 3
Phù Mỹ 09/07/2022 06:00:00 11:30:00 EC538428 Cầu Đu 2
Phù Mỹ 09/07/2022 06:00:00 11:30:00 EH539719 Bến cá Tân Phụng
Điện Lực Hoài Ân 10/07/2022 07:00:00 17:00:00 IH539076 TBA Mỹ Đức 3

Nguồn : vninfo24h.com

YÊU BÌNH ĐỊNH nhé

Lịch cúp điện Bình Định được cập nhật liên tục từ trung tâm điện lực quốc gia.
Lịch cắt điện có thể thay đổi, mọi người hãy liên tục cập nhật để chuẩn bị cho sản xuất và sinh hoạt.