Bạn là người BÌNH ĐỊNH

YÊU BÌNH ĐỊNH nhé

Thứ bảy, 27/02/2021 29°C, Bình Định


Lịch cúp điện Bình Định 27/02/2021

Điện Lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện Lực Hoài Ân 27/02/2021 07:30:00 08:20:00 TBA Dốc Sỏi (Truông Sỏi)
Điện Lực Hoài Ân 27/02/2021 07:30:00 08:20:00 TBA Nhà văn hoá.
Điện Lực Hoài Ân 27/02/2021 07:30:00 08:20:00 TBA Gia Chiểu.
Điện Lực Hoài Ân 27/02/2021 07:30:00 08:20:00 TBA Trung Tâm Huyện
Điện Lực Hoài Ân 27/02/2021 07:30:00 16:40:00 TBA An Hậu 1
Điện Lực Hoài Ân 27/02/2021 07:30:00 16:40:00 TBA An Hậu 2
Điện Lực Hoài Ân 27/02/2021 07:30:00 08:20:00 TBA Núi Bụt
Điện Lực Hoài Ân 27/02/2021 07:30:00 16:40:00 TBA Núi Bụt
Điện Lực Hoài Ân 27/02/2021 07:30:00 16:40:00 TBA An Đôn
Điện Lực Hoài Ân 27/02/2021 07:30:00 16:40:00 TBA An Hòa
Điện Lực Hoài Ân 27/02/2021 07:30:00 16:40:00 TBA An Thiện
Điện Lực Hoài Ân 27/02/2021 07:30:00 16:40:00 TBA Linh Chiểu
Điện Lực Hoài Ân 27/02/2021 07:30:00 16:40:00 TBA An Chiểu
Điện Lực Hoài Ân 27/02/2021 07:30:00 16:40:00 TBA An Hậu 3
Điện Lực Hoài Ân 27/02/2021 07:30:00 08:20:00 TBA Mộc Bài 2
Điện Lực Hoài Ân 27/02/2021 07:30:00 08:20:00 Gia Chiểu 2
Điện Lực Hoài Ân 27/02/2021 07:30:00 08:20:00 TBA Bưu cục Hoài Ân
Điện Lực Hoài Ân 27/02/2021 07:30:00 08:20:00 TBA Nhà máy xử lý nước BĐ
Điện Lực Hoài Ân 27/02/2021 07:30:00 08:20:00 TBA Bãi giếng cấp nước
Điện Lực Hoài Ân 27/02/2021 07:30:00 08:20:00 TBA Đức Long
Điện Lực Hoài Ân 27/02/2021 07:30:00 08:20:00 TBA Gia Đức
Điện Lực Hoài Ân 27/02/2021 07:30:00 08:20:00 TBA Gia Đức 2
Điện Lực Hoài Ân 27/02/2021 07:30:00 08:20:00 TBA Đức Long 2
Điện Lực Hoài Ân 27/02/2021 07:30:00 08:20:00 TBA May Hoài Ân
Điện Lực Hoài Ân 27/02/2021 07:30:00 08:20:00 TBA ĐMT Công ty CP INVEST SOLAR NBC
Điện Lực Bồng Sơn 28/02/2021 05:48:00 07:45:00 Công ty TNHH MTV INVEST NBC
Điện Lực Bồng Sơn 28/02/2021 05:48:00 07:45:00 Công ty CP INVEST HTN
Điện Lực Bồng Sơn 28/02/2021 05:48:00 07:45:00 TBA số 2 Cty CP may Tam quan
Điện Lực Phù Cát 28/02/2021 11:00:00 12:30:00 TBA Vĩnh Hội
Điện Lực Phù Cát 28/02/2021 11:00:00 12:30:00 TBA Tân Thanh
Điện Lực Phù Cát 28/02/2021 11:00:00 12:30:00 TBA UB Xã Cát Hải
Điện Lực Phù Cát 28/02/2021 11:00:00 12:30:00 BTS Cát Hải
Điện Lực Phù Cát 28/02/2021 11:00:00 12:30:00 BTS-BĐH073 Viettel
Điện Lực Phù Cát 28/02/2021 11:00:00 12:30:00 Sinh Thái Cát Hải
Điện Lực Phù Cát 28/02/2021 11:00:00 12:30:00 Nguyễn Trung Trực
Điện Lực Phù Cát 28/02/2021 11:00:00 12:30:00 Hiếu Ngọc
Điện Lực Hoài Ân 28/02/2021 07:30:00 10:20:00 TBA Vạn Trung.
Điện Lực Hoài Ân 28/02/2021 07:30:00 10:20:00 TBA Tân Xuân.
Điện Lực Hoài Ân 28/02/2021 07:30:00 10:20:00 TBA Châu Sơn 2
Điện Lực Hoài Ân 28/02/2021 07:30:00 10:20:00 TBA Châu Sơn 1
Điện Lực Hoài Ân 28/02/2021 07:30:00 10:20:00 TBA Tân Sơn

Nguồn : dienlucevn.com

YÊU BÌNH ĐỊNH nhé

Lịch cúp điện Bình Định được cập nhật liên tục từ trung tâm điện lực quốc gia.
Lịch cắt điện có thể thay đổi, mọi người hãy liên tục cập nhật để chuẩn bị cho sản xuất và sinh hoạt.