Bạn là người BÌNH ĐỊNH

YÊU BÌNH ĐỊNH nhé

Thứ năm, 06/05/2021 28°C, Bình Định


Dự báo Thời tiết Bình Định


Thời tiết hiện tại

Được cập nhật lúc 1h 06/05/2021

  • Thời tiết hiện tại Nhiều mây, không mưa
  • Nhiệt độ hiện tại vào khoảng 28°C
  • Độ ẩm không khí khoảng 88
  • Hướng gió : Gió tây tây bắc - tốc độ: 1 m/s

Dự báo thời tiết trong 10 ngày tới

Thứ ngày Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Thời tiết
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 19°C 27°C Có mây, có mưa rào và dông
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 19°C 32°C Có mây, có mưa rào và dông
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 22°C 31°C Có mây, có mưa rào và dông
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 27°C 33°C Có mây, không mưa
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 27°C 31°C Có mây, có mưa rào và dông
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 27°C 32°C Có mây, không mưa
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 27°C 32°C Có mây, có mưa rào và dông
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 26°C 31°C Có mây, không mưa
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 26°C 31°C Có mây, có mưa rào và dông
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 26°C 32°C Có mây, không mưa
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 25°C 32°C Có mây, không mưa
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 25°C 32°C Có mây, không mưa
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 25°C 30°C Có mây, có mưa rào và dông
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 24°C 30°C Có mây, không mưa
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 26°C 30°C Có mây, không mưa
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 26°C 31°C Có mây, không mưa
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 26°C 31°C Có mây, không mưa
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 25°C 31°C Có mây, không mưa
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 26°C 32°C Có mây, không mưa
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 25°C 31°C Có mây, không mưa
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 26°C 31°C Có mây, không mưa
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 24°C 31°C Có mây, không mưa
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 26°C 31°C Có mây, không mưa
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 25°C 31°C Có mây, không mưa
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 24°C 31°C Có mây, không mưa
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 24°C 31°C Có mây, không mưa
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 24°C 31°C Ít mây không mưa
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 24°C 32°C Ít mây không mưa
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 25°C 32°C Có mây, không mưa
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 24°C 32°C Ít mây không mưa
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 24°C 33°C Ít mây không mưa
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 25°C 32°C Ít mây không mưa
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 24°C 32°C Ít mây không mưa
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 24°C 34°C Có mây, không mưa
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 26°C 32°C Có mây, có mưa rào
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 25°C 34°C Có mây, không mưa
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 26°C 32°C Có mây, có mưa rào và dông
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 25°C 34°C Có mây, không mưa
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 25°C 33°C Có mây, không mưa
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 21°C 35°C Ít mây, trời nắng nóng
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 19°C 33°C Có mây, không mưa
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 21°C 34°C Có mây, không mưa
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 20°C 34°C Có mây, có mưa rào
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 18°C 31°C Có mây, không mưa
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 25°C 35°C Ít mây, trời nắng nóng
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 25°C 36°C Có mây, có mưa rào
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 25°C 36°C Ít mây, trời nắng nóng
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 24°C 37°C Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 26°C 36°C Ít mây, trời nắng nóng
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 27°C 33°C Có mây, có mưa rào
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 25°C 34°C Có mây, không mưa
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 25°C 34°C Có mây, không mưa
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 25°C 34°C Có mây, có mưa rào
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 25°C 35°C Có mây, có mưa rào và dông
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 26°C 34°C Có mây, không mưa
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 25°C 33°C Có mây, có mưa rào
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 25°C 35°C Có mây, có mưa rào
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 25°C 33°C Có mây, có mưa rào và dông
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 26°C 34°C Có mây, có mưa rào và dông
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 26°C 34°C Có mây, có mưa rào
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 25°C 34°C Có mây, có mưa rào và dông
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 28°C 34°C Có mây, có mưa rào
Thời tiết 07/05/2021 Thứ sáu, 07/05/2021 26°C 34°C Có mây, có mưa rào
Thời tiết 08/05/2021 Thứ bảy, 08/05/2021 26°C 32°C Có mây, không mưa
Thời tiết 09/05/2021 Chủ nhật, 09/05/2021 26°C 32°C Có mây, không mưa
Thời tiết 10/05/2021 Thứ hai, 10/05/2021 27°C 33°C Ít mây không mưa
Thời tiết 11/05/2021 Thứ ba, 11/05/2021 27°C 33°C Ít mây không mưa
Thời tiết 12/05/2021 Thứ tư, 12/05/2021 27°C 33°C Ít mây không mưa
Thời tiết 13/05/2021 Thứ năm, 13/05/2021 27°C 33°C Ít mây không mưa
Thời tiết 14/05/2021 Thứ sáu, 14/05/2021 27°C 32°C Ít mây không mưa
Thời tiết 15/05/2021 Thứ bảy, 15/05/2021 27°C 32°C Ít mây không mưa

Nguồn : Trung tâm dự báo KTTV Quốc Gia

Thời tiết hiện tại được cập nhật liên tục mỗi 1 giờ. Dự báo thời tiết trong 10 ngày tiếp theo có thể sẽ thay đổi, quý độc giả lưu ý kiểm tra thường xuyên. Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn

Đọc nhiều


'Lật đổ' ở Cúp QG

'Lật đổ' ở Cúp QG

1 tuần trước