TT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

Tin tuyển dụng Mức lương Ngày hết hạn
Chuyên Viên Truyền Thông Đa Phương Tiện 5,000,000 VNĐ 31/12/2019

TT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

TT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

Trường Đại học Quy Nhơn đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục - đào tạo, vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội cho các tỉnh khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.
Trường có 16 khoa, đào tạo 46 ngành thuộc các khối sư phạm, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế - tài chính, kỹ thuật và công nghệ, với quy mô xấp xỉ 13.000 sinh viên chính quy. Trường đã và đang đào tạo 17 chuyên ngành trình độ thạc sĩ, 03 chuyên ngành trình độ tiến sĩ với quy mô hơn 1000 học viên, NCS. Ngoài ra, Trường còn đào tạo đại học, sau đại học và bồi dưỡng tiếng Việt cho hàng trăm lưu học sinh Lào thuộc các tỉnh Attapư, Chămpasắc, Salavan và Sekon. Trường Đại học Quy Nhơn đến nay đã trở thành địa chỉ đáng tin cậy và có uy tín, thương hiệu trong xã hội.

Ngành nghề Công nghệ thông tin Địa điểm TP. Quy Nhơn
Người đại diện Ms Hằng Số điện thoại 842563846089
Email [email protected] Fax
Mã số thuế Năm thành lập
Số lượng nhân viên 500 Website https://www.qnu.edu.vn
Lưu công ty
Ngày đăng ký 15/11/2019
Tình trạng
Review Date
Reviewed Item
TT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
Author Rating