Bạn là người BÌNH ĐỊNH

YÊU BÌNH ĐỊNH nhé

Chủ nhật, 17/01/2021 21°C, Bình Định

Bế mạc kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XII

5813 | 1 tháng trước

Bế mạc kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XII * Thông qua 30 nghị quyết (BĐ) - Ngày 6.12, kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh k...

Bế mạc kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XII

* Thông qua 30 nghị quyết

(BĐ) - Ngày 6.12, kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XII bế mạc sau gần 2 ngày làm việc tích cực, dân chủ và trách nhiệm.

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung nghiên cứu, thảo luận các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các cơ quan hữu quan và quyết định những vấn đề quan trọng nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh năm 2021. HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức danh của HĐND tỉnh, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo luật định. Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 30 nghị quyết.

hinh-anh-0.jpg

Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng phát biểu bế mạc kỳ họp. ẢNH: VĂN LƯU

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng khẳng định: Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025 nên có ý nghĩa rất quan trọng. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu và chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND tỉnh đã quyết nghị, tạo đà vững chắc cho việc phát triển KT-XH trong những năm tiếp theo.

Trong đó, quan trọng nhất là cần phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2020, tiếp tục tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển KT-XH, tận dụng những cơ hội mới, nhất là xu hướng chuyển dịch dòng vốn đầu tư nước ngoài đến Việt Nam, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng mà Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra. Phấn đấu xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực miền Trung. Đồng thời, tập trung chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

hinh-anh-1.jpg

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết của kỳ họp. ẢNH: VĂN LƯU

“Ngay sau kỳ họp, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua tại kỳ họp này. Đổi mới mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo điều hành, chủ động xây dựng các giải pháp thiết thực, hiệu quả, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh năm 2021 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”, đồng chí Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, vào cuộc quyết liệt, đồng hành với UBND tỉnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, tích cực phát huy vai trò giám sát, nhất là giám sát chuyên đề, hậu giám sát để cùng với các cấp, các ngành tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2021. Tích cực tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc, kết nối với cử tri; nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt mọi mặt tình hình KT-XH, sản xuất và đời sống nhân dân trong tỉnh, nhất là những vấn đề bức xúc để kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết.

hinh-anh-2.jpg
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long. ẢNH: VĂN LƯU

*Trong khuôn khổ nội dung của kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XII, sáng ngày 6.12, tân Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long đã giải trình cụ thể về cơ sở đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của năm 2021 theo kiến nghị của các đại biểu HĐND tỉnh.

 

Danh mục nghị quyết kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XII:

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021.

2. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019.

3. Nghị quyết về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

4. Nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh năm 2021.

5. Nghị quyết sửa đổi, bãi bỏ quy định về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

6. Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2021.

7. Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh.

8. Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 22.7.2016 của HĐND tỉnh về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 sang năm 2021.

9. Nghị quyết ban hành sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh.

10. Nghị quyết danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, công cộng và danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, dưới 50 ha đất rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn tinh.

11. Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ, rừng sản xuất sang mục đích khác năm 2020.

12. Nghị quyết quy định nguồn kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trong nông hộ tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

13. Nghị quyết quy định phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

14. Nghị quyết về việc bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 22.7.2016 của HĐND tỉnh về chủ trương vay vốn Ngân hàng Thế giới thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án TP Quy Nhơn.

15. Nghị quyết về việc giao UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Đường vào Ga Diêu Trì.

16. Nghị quyết quy định một số nội dung chi và mức chi từ ngân sách nhà nước để xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh.

17. Nghị quyết sửa đổi chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường thay thế tuyến đường Trần Phú, phường Tam Quan, TX Hoài Nhơn.

18. Nghị quyết về Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

19. Nghị quyết về chính sách hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, kênh mương nội đồng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

20. Nghị quyết về chủ trương vay vốn của Ngân hàng Thế giới để thực hiện dự án Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh Bình Định.

21. Nghị quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận TX An Nhơn là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Bình Định.

22. Nghị quyết về việc phê duyệt đề án Sửa chữa, nâng cấp mở rộng các tuyến đường tỉnh, tuyến QL 19B (đoạn Sân bay Phù Cát - Bảo tàng Quang Trung) và tuyến đường địa phương kết nối QL 1, giai đoạn 2021 - 2025.

23. Nghị quyết về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.

24. Nghị quyết sửa đổi khoản 6 Điều 1 của Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND ngày 19.7.2018 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình Sữa học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm 2018 đến năm 2020.

25. Nghị quyết đề án đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn TX Hoài Nhơn năm 2020.

26. Nghị quyết đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh năm 2020.

27. Nghị quyết đề án đặt tên đường trên địa bàn TP Quy Nhơn năm 2020.

28. Nghị quyết về kế hoạch phân bổ biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và số lượng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2021.

29. Nghị quyết ban hành Quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, khu phố và mức khoán kinh phí hoạt động đối với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định.

30. Nghị quyết ban hành Đề án tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.

NGUYỄN VĂN TRANG

YÊU BÌNH ĐỊNH nhé

Theo : http://baobinhdinh.com.vn/viewer.aspx?macm=1&macmp=1&mabb=161595


Bài viết cùng chuyên mục

Tàu kiểm ngư cứu 14 ngư dân trên biển

Tàu kiểm ngư cứu 14 ngư dân trên biển

14 giờ trước

Đang đánh bắt hải sản trên biển thì tàu cá Bình Định bị hỏng máy, thả trôi tự do. Trên tàu lúc này có 14 ngư dân. Thuyền trưởng đã phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp.


Khu dịch vụ SeaSand trái phép trên bãi biển Quy Nhơn

Khu dịch vụ SeaSand trái phép trên bãi biển Quy Nhơn

2 ngày trước

Bình Định buộc chủ đầu tư tháo dỡ hàng loạt khối bê tông ở dự án khu dịch vụ SeaSand gây mất mỹ quan cho bãi biển Quy Nhơn.


Buộc tháo dỡ khu dịch vụ SeaSand trên bãi biển Quy Nhơn

Buộc tháo dỡ khu dịch vụ SeaSand trên bãi biển Quy Nhơn

3 ngày trước

Chưa được cơ quan chức năng Bình Định cấp phép nhưng doanh nghiệp đã đổ bê tông xây dựng khu dịch vụ SeaSand trên bãi biển.


Cựu Chủ tịch Ủy ban MTTQ Bình Định xây nhà trái phép bị phạt 4 triệu

Cựu Chủ tịch Ủy ban MTTQ Bình Định xây nhà trái phép bị phạt 4 triệu

5 ngày trước

Ông Phan Phi Hổ, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định, bị xử phạt do chuyển đất rừng sang đất phi nông nghiệp trái phép.


8 giờ chữa cháy ở nhà máy may xuất khẩu

8 giờ chữa cháy ở nhà máy may xuất khẩu

1 tuần trước

Hàng trăm cảnh sát và công nhân tham gia chữa cháy ở Công ty CP May Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn (Bình Định). Sau 8 giờ nỗ lực dập lửa, họ mới khống chế được hỏa hoạn.


Bộ Công an thu giữ nửa tỷ đồng trong sòng bạc bầu cua

Bộ Công an thu giữ nửa tỷ đồng trong sòng bạc bầu cua

2 tuần trước

Ập vào sòng bạc ở Bình Định, cảnh sát bắt quả tang 58 nam, nữ đang đánh bạc trong ngôi nhà hoang và thu giữ nửa tỷ đồng.


Nguyên Chủ tịch MTTQ tỉnh Bình Định xây khu nghỉ dưỡng trái phép

Nguyên Chủ tịch MTTQ tỉnh Bình Định xây khu nghỉ dưỡng trái phép

3 tuần trước

Ông Phan Phi Hổ xây khu nghỉ dưỡng trái phép ở TP Quy Nhơn và bị đề nghị xử phạt do sai phạm lĩnh vực đất đai.


Thủ tướng phê chuẩn nhân sự UBND 10 tỉnh, thành phố

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự UBND 10 tỉnh, thành phố

3 tuần trước

Thủ tướng vừa phê chuẩn nhân sự UBND 10 tỉnh, thành phố gồm: Cần Thơ, Bình Định, Tiền Giang, Khánh Hòa, Bắc Ninh...


Nông dân Bình Định bị trộm hơn nửa tỷ

Nông dân Bình Định bị trộm hơn nửa tỷ

3 tuần trước

Lao động ngoài ruộng cả ngày, tối về nhà bà Thanh phát hiện nhiều vật dụng trong nhà bị xáo trộn, tài sản bị mất trộm với tổng trị giá khoảng 600 triệu đồng.


Sóng lớn đánh chìm tàu cá, 2 ngư dân mất tích

Sóng lớn đánh chìm tàu cá, 2 ngư dân mất tích

3 tuần trước

Sóng lớn đánh chìm tàu cá của ông Huỳnh Văn Đốc khiến 2 ngư dân mất tích, 4 người thoát chết.


Xem tất cả bài viết thuộc chuyên mục Tin Bình Định

Đọc nhiều

Ngựa quen đường cũ

Ngựa quen đường cũ

1 năm trước