Bạn là người BÌNH ĐỊNH

YÊU BÌNH ĐỊNH nhé

Chủ nhật, 17/10/2021 27°C, Bình Định


Tuyển dụng General Manager (Local Candidate Only) tại Bình Định

34 | 1 giây trước

ANYA PREMIER HOTEL QUY NHƠN

Mô tả công việc

Mô tả công việc• Là người lãnh đạo kinh doanh chiến lược chính của khách sạn chịu trách nhiệm về mọi mặt điều hành khách sạn, bao gồm sự hài lòng về dịch vụ từ khách hàng và các đồng nghiệp, nhân sự, kết quả tài chính, kinh doanh buôn bán, nguồn doanh thu và khoản lợi nhuận thu về của Chủ Đầu tư. Dẫn dắt đội ngũ lãnh đạo trong việc phát triển và triển khai các chiến lược mở rộng của Khách sạn. Đảm bảo việc thực hiện chiến lược về dịch vụ thương hiệu và ý tưởng thương hiệu đáp ứng mục tiêu đã đề ra hay vượt hơn sự mong đợi của khách hàng. Ngoài ra, Tổng quản lý còn xây dựng các mối quan hệ với khách hàng trọng điểm thông qua việc tham gia vào quá trình kinh doanh bán hàng; đảm bảo động cơ kinh doanh bán hàng của Ban Quản lý được thúc đẩy và đề xướng ra các hoạt động kinh doanh tích cực và độc lập, thường xuyên tiếp cận với Đại diện Chủ đầu tư và tạo một mối quan hệ thương mại.The position functions as the primary strategic business leader of the hotel with responsibility for all aspects of the operation, including guest and associate satisfaction, human resources, financial performance, sales and revenue generation and delivering a return on investment to both Management Company and ownership. Leads the leadership team in the development and implementation of hotel
-wide strategies. Ensures implementation of the brand service strategy and brand initiatives with the objective of meeting or exceeding guest expectations. In addition, the General Manager builds relationships with key customers through personal involvement in the sales process. The position ensures Management Group sales engines are leveraged and initiates independent and proactive sales activities, when appropriate, to generate demand. Position serves as the principal interface with property ownership and establishes relationship as a business partnership• Tạo nên sự tin cậy với Chủ đầu tư thông qua việc thông tin công việc một cách chủ động, thiết lập và quản lý kế hoạch, mang lại kết quả kinh doanh vững chắc.Builds owner loyalty through proactive communication, setting and managing expectations and delivering solid business results

Yêu cầu công việc

Yêu cầu công việc• Thể hiện năng lực lãnh đạo – Sử dụng kỹ năng giao tiếp và tạo lập mối quan hệ để lãnh đạo, ảnh hưởng và khuyến khích những người khác, đưa ra quyết định về kinh doanh/ tài chính rõ ràng; biển hiện sự trung thực và liêm chính; lãnh đạo gương mẫu.Demonstrating Leadership – Utilizing interpersonal and communication skills to lead, influence, and encourage others; advocates sound financial/business decision making; demonstrates honesty/integrity; leads by example.• Mức độ hoàn thành/vượt mục tiêu: hoàn thành và vượt trội mục tiêu so với dự toán về hiệu quả, ngân sách (doanh thu, kiểm soát chi phí, GOP, vv…), mục tiêu của nhóm, vv…Achieving/Exceeding Goals – Achieving and exceeding goals including performance goals, budget goals (revenues, cost controls, GOP, etc.), team goals, etc.• Đáp ứng nhu cầu của những đơn vị có lợi ích chính
- hiểu và đáp ứng được yêu cầu của những đơn vị có lợi ích chính (Chủ đầu tư, đối tác doanh nghiệp, khách hành, , vv…).Meeting the Needs of Key Stakeholders – Understanding and meeting the needs of key stakeholders (owners, corporate, guests, management company, etc.).• Truyền đạt định hướng mục tiêu ưu tiên của Chủ đầu tư: Truyền đạt mục tiêu chiến lược, trọng tâm và những vấn đền ưu tiên của chủ cho cấp dưới một cách rõ ràng và chính xác.Communicating an Understanding of Owner Priorities – Communicating the strategic goals, the focus and the owner priorities to subordinates in a clear and precise manner.• Xây dựng và phát triển nhóm – Khuyến khích và xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau, tôn trọng và hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.Developing and Building Teams – Encouraging and building mutual trust, respect, and cooperation among team members.• Duy trì cân bằng giữa lợi nhuận và sự hài lòng về dịch vụ
- Ước tỉ lệ chi phí và lợi nhuận, duy trì cân bằng giữa lợi nhuận và sự hài lòng về dịch vụ.Maintaining Balance Between Profit and Service Satisfaction – Estimating cost and benefit ratio, maintaining balance between profit and service satisfaction.• Cải thiện dịch vụ
- cải thiện dịch vụ bằng cách trao đổi và hỗ trợ cho nhân viên am hiểu về nhu cầu của khách hàng, chỉ dẫn, phản hồi và huấn luyện nhân viên khi cần thiết.Improving Service – Improving service by communicating and assisting individuals to understand guest needs, providing guidance, feedback, and individual coaching when needed.• Tối ưu hóa lợi nhuận – Phát triển phương pháp để tăng lợi nhuận, bao gồm ước tính về lợi nhuận và quyền lợi, thăm dò tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới có tiềm năng.Profit Maximization – Developing means to improve profit, including estimating cost and benefit, exploring new business opportunities, etc.• Phối hợp công việc với BP Kinh doanh và Tiếp thị – phối hợp chặt chẽ với BP. Kinh doanh và Tiếp thị để phát triển cơ hội kinh doanh, nhằm mục đích tăng lợi nhuận cho tổ chức.Working with Sales and Marketing – Working closely with Sales and Marketing for business opportunities, aiming to increase profitability of the organization.• Họp mặt trao đổi thông tin với Chủ đầu tư
- Tham dự các cuộc họp để thông tin và trao đổi với Chủ đầu tư, hiểu rõ các mục tiêu ưu tiên và chiến lược trọng tâm.Meeting and Communicating with Owners – Attending meetings and communicating with the owners, understanding the priorities and strategic focus.• Dịch vụ vượt mong đợi của khách hàng – Cung cấp dịch vụ vượt hơn sự hài lòng của khách hàng và giữ chân khách hàng.Exceeding Customer Expectations – Providing services that are above and beyond for customer/guest satisfaction and retention.• Hành vi ứng xử phù hợp mẫu mực – Đóng vai trò hình mẫu biểu hiện hành vi chuẩn mực.Modeling Appropriate Behaviors – Serving as a role model to demonstrate appropriate behaviors.• Thực thi công việc theo chiến lược – Thực hiện công việc theo chiến lược đã xác định.Executing on a Strategy – Taking a predetermined strategy and driving the execution of that strategy.• Khai thác cơ hội kinh doanh – Khai thác mọi cơ hội để tăng lợi nhuận, tăng giá trị dịch vụ cho khách hàng, và khuyến khích sự đổi mới; thử thách quy trình/ hệ thống/ sản phẩm để tạo thêm sự cải tiến.Exploring Business Opportunities – Exploring opportunities that drive profit, create value for clients, and encourage innovation; challenging existing processes/systems/products to make improvements.• Khả năng giao tiếp thuyết phục đối với Chủ đầu tư, Ý tưởng cho việc nâng cao dịch vụ và lợi nhuận – Cung cấp số liệu, bằng chứng, lập luận khoa học để hỗ trợ những ý tưởng rõ ràng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng lợi nhuận.Persuasively Communicating with Owners and Management Company, Ideas for Improved Service and Profitability – Providing data, evidence, and logic to support sound ideas for improving services and profitability.• Triển khai các chính sách và quy trình của Công ty một cách nghiêm khắc để đảm bảo duy trì được chất lượng thương hiệu và dịch vụ của Công ty .Strictly implement the policies and procedures of the Management Company ensure that the brand and quality services standards of the Management company are met.• Nghiêm khắc triển khai và tuân theo hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty Chủ đầu tư để bảo vệ tài sản và theo dõi rủi ro.Strictly enforce the implementation of the internal control systems of the Management Company and owners to safeguard assets and monitor risks.• Thực hiện việc bảo trì và bảo hành tài sản và thiết bị của khách sạn một cách hiệu quả để tăng cường được tuổi thọ và tính hữu dụng của tài sản và thiết bị trong khách sạn.Provide effective repairs and maintenance of hotel assets and equipment to maximize the utility and life of the hotel assets and equipment. Quyền lợi được hưởngMôi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và cởi mở- Dynamic, professional and open minded working environmentThu nhập: cạnh tranh- Compatitive salaryChế độ lương, thưởng, phúc lợi đãi ngộ- Good salary, benefits and bonusCó nhiều cơ hội với dự án mới của Group- To have a lot of chance with the new project of GroupNhiều lợi ích cạnh tranh khác- A lot of other compatitive benefits

Mức lương : Thương lượng

Công ty : ANYA PREMIER HOTEL QUY NHƠN

Liên hệ : Bộ phận tuyển dụng - ANYA PREMIER HOTEL QUY NHƠN

Địa chỉ : 0

Email :

Điện thoại :

Website :

Hạn nộp : 07/10/2021


Việc làm mới nhất


MY ASIA TRADING

Tuyển dụng Nhân Viên Kiểm Hàng tại Bình Định - My Asia Trading

2 giờ trước

MY ASIA TRADING

Mức lương : Thương lượng

Hạn nộp : 07/10/2021


CÔNG TY TNHH GARDENLINE VN

Tuyển dụng PERSONEL ASSISTANT TO PRODUCTION SUPPORT MANAGER tại Bình Định

10 phút trước

CÔNG TY TNHH GARDENLINE VN

Mức lương : Thương lượng

Hạn nộp : 07/10/2021ANH MINH

Tuyển gấp phó quản đốc px hoàn chỉnh sản phẩm tại Bình Định

44 phút trước

ANH MINH

Mức lương : Thương lượng

Hạn nộp : 07/10/2021HAI ANH HR

Tuyển gấp trợ lý ceo tại Bình Định

3 phút trước

HAI ANH HR

Mức lương : Thương lượng

Hạn nộp : 07/10/2021


MINH PHỤNG

Tuyển promotion girl line tại Bình Định

1 giờ trước

MINH PHỤNG

Mức lương : Thương lượng

Hạn nộp : 07/10/2021


DANNY LE

Tuyển nhân viên phục vụ cafe tại Bình Định

45 phút trước

DANNY LE

Mức lương : 13.000.000

Hạn nộp : 07/10/2021


MÂM CÚNG TÂM VIỆT

Tuyển nhân viên phục vụ bán mang tại Bình Định

5 giờ trước

MÂM CÚNG TÂM VIỆT

Mức lương : Thương lượng

Hạn nộp : 07/10/2021


TRANG BUI

Tuyển nhân viên bán hàng tại Bình Định

1 giờ trước

TRANG BUI

Mức lương : Thương lượng

Hạn nộp : 07/10/2021


ANYA PREMIER HOTEL QUY NHƠN

Tuyển dụng General Manager (Local Candidate Only) tại Bình Định

36 phút trước

ANYA PREMIER HOTEL QUY NHƠN

Mức lương : Thương lượng

Hạn nộp : 07/10/2021CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MAVIN

Tuyển dụng Nhân Viên Admin Trại Chăn Nuôi tại Bình Định

1 giờ trước

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MAVIN

Mức lương : Thương lượng

Hạn nộp : 07/10/2021
Xem tất cả >>