Bạn là người BÌNH ĐỊNH

YÊU BÌNH ĐỊNH nhé

Thứ tư, 12/01/2022 23°C, Bình Định


FLC QUY NHƠN BEACH & GOLF RESORT

850 | 1 năm trước

FLC QUY NHƠN BEACH & GOLF RESORT
FLC QUY NHƠN BEACH & GOLF RESORT

Số người : 0

Liên hệ : Bộ phận tuyển dụng

Địa chỉ : 0

Email :

Điện thoại :

Website :


Việc làm của FLC QUY NHƠN BEACH & GOLF RESORT


Tuyển dụng Quản Lý Trực Ca (Duty Manager) tại Khánh Hòa

48 phút trước

Mức lương : Thương lượng

Hạn nộp : 02/01/2022


Tuyển dụng trợ lý ban giám đốc tại Bình Định - FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort

2 ngày trước

Mức lương : Thương lượng

Hạn nộp : 17/08/2021


Chuyên viên tuyển dụng tại Bình Định - FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort

3 ngày trước

Mức lương : 8.000.000

Hạn nộp : 01/08/2021


recreation department tổng hợp tất cả vị trí tuyển dụng tại Bình Định

1 tuần trước

Mức lương : Thương lượng

Hạn nộp : 14/07/2021


front office department tổng hợp các vị trí tuyển dụng tại Bình Định

1 tuần trước

Mức lương : Thương lượng

Hạn nộp : 13/07/2021


Tuyển dụng nhân viên it tại Bình Định - FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort

14 giờ trước

Mức lương : Thương lượng

Hạn nộp : 09/07/2021


Tuyển dụng pastry chef tại Bình Định - FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort

1 tuần trước

Mức lương : Thương lượng

Hạn nộp : 01/07/2021


Tuyển dụng quản lý tạp vụ tại Bình Định - FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort

20 giờ trước

Mức lương : Thương lượng

Hạn nộp : 23/06/2021


Tuyển dụng giám sát tạp vụ tại Bình Định - FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort

6 ngày trước

Mức lương : 5.000.000

Hạn nộp : 23/06/2021


Tuyển dụng executive sous chef - bếp phó điều hành tại Bình Định

5 ngày trước

Mức lương : Thương lượng

Hạn nộp : 23/06/2021


Đọc nhiều


'Lật đổ' ở Cúp QG

'Lật đổ' ở Cúp QG

8 tháng trước