Việc làm tại An Lão

   Bình Định là một trong những hạt nhân quan trọng trong nền kinh tế của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; là căn cứ để các địa phương trong vùng tổ chức lập, phê duyệt các quy hoạch xây dựng, quy hoạch chung đô thị, khu chức năng, quy hoạch nông thôn và các chương trình phát triển đô thị. Trên địa bàn tỉnh Bình Định có thêm 8 đô thị mới sẽ hình thành, trong đó có An Hòa (huyện An Lão) với tổng dân số toàn tỉnh ước khoảng 1,91 triệu người; trong đó có khoảng 930.000 dân đô thị, tỉ lệ đô thị hóa đạt hơn 48,6%. Hiện tại, UBND huyện An Lão vừa ban hành danh mục dự án kêu gọi 5 dự án đầu tư với tổng vốn 195 tỷ đồng, bao gồm dự án Bãi xử lý chất thải rắn huyện An Lão, dự án Trung tâm thương mại dịch vụ xã An Hòa. 02 dự án xây dựng khách sạn: 01 dự án trên địa bàn thị trấn An Lão; 01 dự án trên địa bàn xã An Hòa với quy mô xây dựng mỗi khách sạn là trên 30 phòng, dự án xây dựng khu du lịch sinh thái xã An Toàn. Vừa qua, Bộ NN&PTNT phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ khởi công xây dựng hồ chứa nước trên 2.000 tỷ  tại Đồng Mít, tại xã An, huyện An Lão. Là công trình đập lớn cuối cùng của tỉnh Bình Định và cũng có thể là cuối cùng của Việt Nam trong việc xây dựng đập lớn trên các sông.

         Việc làm tại An Lão tại Bình Định là một trong những  huyện có nhu tuyển dụng của rất nhiều doanh nghiệp, với hàng nghìn công việc từ các nhà tuyển dụng hàng đầu Bình Định 2019, cũng như nhận được sự quan tâm của các ứng viên tìm việc tại Bình Định 2019.

         Binhdinh77.com là cầu nối giữa các doanh nghiệp tại An Bình Định với các ứng viên đang tìm kiếm việc làm tại Bình Định trong ngành nghề giáo viên. việc làm ngân hàng tại Bình Định được đăng tải mỗi ngày, cùng với danh sách ứng viên An Lão tại Bình Định 2019

Review Date
Reviewed Item
Việc làm tại An Lão
Author Rating