Việc làm tại Thị xã Hoài Nhơn

Hoài Nhơn là huyện cực Bắc của tỉnh Bình Định, diện tích: 412,95km2 , có đủ 3 địa hình: đồi núi, đồng bằng và ven biển, mạng lưới giao thông thuận tiện: đường sắt, đường bộ và đường thủy, dân số hiện nay gần 250.000 người. Thị xã Hoài Nhơn Là trung tâm thương mại, dịch vụ, phát triển kinh tế biển, chế biến nông lâm sản; dịch vụ du lịch lịch sử cho khu vực phía Bắc tỉnh Bình Định.

Về tiềm năng phát triển kinh tế biển và phát triển du lịch, ngành kinh tế mũi nhọn của Hoài Nhơn, phát triển du lịch gắn với các điểm và tuor của tỉnh và của vùng để phát triển theo hướng tiếp cận chủ yếu bằng quốc lộ 1A và tỉnh lộ 639, gồm các hình thái: Du lịch sinh thái biển; Du lịch sinh thái rừng, nghỉ dưỡng; Du lịch văn hóa lịch sử; Du lịch tham quan làng nghề ẩm thực

   Hoài Nhơn trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo, cung cấp nguồn lao động qua đào tạo và nhân lực chất lượng cao cho các khu công nghiệp, dự án đô thị Hoài Nhơn. Đồng bộ với trung tâm y tế, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng cho khu vực phía Bắc tỉnh.

  Việc làm tại thị xã Hoài Nhơn - Bình Định là một trong những thị xã có nhu tuyển dụng lớn của rất nhiều doanh nghiệp, với hàng nghìn công việc từ các nhà tuyển dụng hàng đầu Bình Định 2019, cũng như nhận được sự quan tâm của các ứng viên tìm việc tại Bình Định 2019.

         Binhdinh77.com là cầu nối giữa các doanh nghiệp tại thị xã Hoài Nhơn - Bình Định với các ứng viên đang tìm kiếm việc làm tại Bình Định Việc làm tại thị xã Hoài Nhơn- Bình Định được đăng tải mỗi ngày, cùng với danh sách ứng viên thị xã Hoài Nhơn tại Bình Định 2019

Review Date
Reviewed Item
Việc làm tại Thị xã Hoài Nhơn
Author Rating