HR MANAGER GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ Nộp hồ sơ

Công Ty TNHH Quốc Tế Di Hưng

Công Ty TNHH Quốc Tế Di Hưng

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Địa chỉ: Khu sản xuất Bình Chuẩn, Phường Bình Chuẩn, Thị Xã Thuận An

Số điện thoại: Đăng nhập để xem số điện thoại

Email: Đăng nhập để xem email

Hạn nộp : 22/03/2020

Lượt xem : 529

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

-Planning recruitment, training, human resource development periodically year, quarter, month.

- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.

-Building HR Policy, training program & Career development for CNV company.

- Xây dựng chính sách nhân sự, chương trình đào tạo & phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty.

-Propose

-build and organize the implementation of the company's organizational structure.

- Đề xuất- xây dựng và tổ chức thực hiện cơ cấu tổ chức của công ty.

-Evaluate employee Work efficiency.

- Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.

-Establishing an annual HR budget,

- Lập ngân sách nhân sự hàng năm, quí

-Planning human resources to serve well for the business and strategy of the company.

- Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho hoạt động kinh doanh và chiến lược của công ty.

-Counsel for the general DIRECTOR on the construction of salary regulations, rewards, welfare regime, incentives – stimulate workers to Work, perform the regime for employees as prescribed.

- Tham mưu cho BGĐ về xây dựng quy chế lương ,thưởng, các chế độ phúc lợi, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động theo qui định.

-Propose, draft & to build the system of regulations, procedures, regulations for the company and to supervise the implementation of such laws.

- Đề xuất, soạn thảo & xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.-to organize, support and implement administrative Work according to the duties and requirements of the Board of Directors.

- Tổ chức ,hỗ trợ và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

-Organize and manage the office equipment, infrastructure.

- Tổ chức và quản lý trang thiết bị văn phòng, cơ sở hạ tầng.

-Organizing control of office management activities, controlling the storage, rotating records, public documents publications, postal journalism.

- Tổ chức kiểm soát các hoạt động quản trị văn phòng, kiểm soát việc lưu trữ, luân chuyển hồ sơ, công văn tài liệu ấn phẩm, bưu phẩm báo chí.

-Advising on the construction and completion of issues related to the scope of responsibility of assignment: Organization-Administration-personnel.

- Tham mưu cho BGĐ xây dựng và hoàn thiện các vấn đề có liên quan đến phạm vi trách nhiệm phân công : Tổ chức-Hành chánh-Nhân sự.-Update, notify and advise on the BCEO application of legal documents to the company activities.

- Cập nhật, thông báo và tư vấn cho BGĐ áp dụng các chính sách văn bản quy phạm pháp luật vào hoạt động Công ty.

-Carry out procedures with foreign workers (VISA, Work Permit,.....)

- Thực hiện các thủ tục với người lao động nước ngoài ( VISA, Work Permit,…..)-support other Department in Personnel management and is a bridge between the general DIRECTOR and the laborer in the company.

- Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty.

-Support for the relevant departments on staff training, recruitment of personnel...

- Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, tuyển dụng nhân sự…

- Mức lương: 20,000,000 VNĐ

- Ngành nghề: Hành chính/Nhân sự

- Vị trí công việc:

- Loại công việc: Bán thời gian

- Địa điểm: Hoài Ân

- Số lượng tuyển: 1

Yêu cầu công việc

Yêu Cầu Công Việc -Female/Male 35 - 45 years old.- Nữ/nam 35 - 45 tuổi.-Bachelor degree in human resources management, law, business administration, State administrative management.- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị nhân lực, luật, quản trị kinh doanh, quản lý hành chính nhà nước.-Proficiency in Word, Excel, Internet, Powperpoint, Microsoft Project.- Thành thạo Word, Excel, Internet, Powperpoint, Microsoft Project.-Skill: Read, write-good English or Chinese, guaranteed to serve the job- Kỹ năng: Đọc, Viết - Tiếng anh hoặc Tiếng hoa tốt, đảm bảo phục vụ công việc-At least 5 years of experience in human and administrative management; Or at least 2 years experience in the equivalent position.- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong công tác quản trị nhân sự và hành chánh; hoặc ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.-Good knowledge of law and the decree on Labour in Vietnam- Có kiến thức tốt về luật và các nghị định về lao động ở Việt Nam-Knowledge of office management principles and procedures- Có kiến thức về các nguyên tắc và thủ tục quản lý văn phòng-Good organizational and Planning skills- Kỹ năng tổ chức và lên kế hoạch tốt-Skill in Organizing and supervising work.- Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc.-Have the ability to analyze, make decisions and solve problems- Có khả năng phân tích, đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề-Ability to collect data, analyze and synthesize information, prepare reports.- Có khả năng thu thập dữ liệu, phân tích và tổng hợp thông tin, chuẩn bị báo cáo.-Leadership skills, resistance to Work pressures- Kỹ năng lãnh đạo, chịu được áp lực công việc-Communication skills, presentations- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình-Negotiation skills- Kỹ năng đàm phán-Honest, Have the spirit of responsibility, Work independently and good group.- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và nhóm tốt.-Creative work.- Sáng tạo trong công việc.-Build good relationships with managers and employees.- Xây dựng mối quan hệ tốt với các cấp quản lý và nhân viên.

- Giới tính: Không yêu cầu

- Kinh nghiệm: 5 năm

- Độ tuổi: 0 - 0

- Trình độ học vấn:

- Ngoại ngữ: - Không yêu cầu

- Hình thức nộp hồ sơ: Mọi hình thức

- Ngày nhận việc: 22/02/2020

- Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2020

Chế độ phúc lợi

Phúc lợi Bảo hiểm theo quy định Du Lịch Phụ cấp Đồng phục Thưởng Chăm sóc sức khỏe Đào tạo Tăng lương Công tác phí Phụ cấp thâm niên Chế độ nghỉ phép

Mức lương: 20,000,000 VNĐ

Chế độ thai sản: tháng

Nghỉ phép/năm: ngày

Lương tháng 13

Thưởng Tết/Lễ

Phụ cấp ăn trưa

Phụ cấp xăng xe

Du lịch/Nghỉ mát

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội

BH thất nghiệp

Review Date
Reviewed Item
HR MANAGER GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
Author Rating
Lưu việc làm

Việc làm hấp dẫn Xem tất cả

Nhân Viên Nhân SựMAIA Quy Nhơn

2020-01-02 TP. Quy Nhơn